2005-02-02

Monsterpark

Projektforslag til Nannasgade park, Mimersgadekvarteret.

Worldwidelight

 Projektforslag til Uffesgade - Mimersgadekvarteret. Live videoprojektion.