2011-10-07

NEWS

Der er indgået kontrakt med hovedentreprenør om udførsel af Dronningens Bastion - En god Omvej, et aktivitetsområde på volden i Fredericia.