2013-05-24

”Organopónicos” – Urban Gardens

”Organopónicos” – Urban Gardens – byens landbrugslandskab i Cuba - et researchprojekt, hvor vi med udgangspunkt i ”Organopónicos”,  har observeret og stillet spørgsmål til begrebet socialt design. 

Cuba er på mange områder - fysisk, politisk, socialt … en isoleret ø, hvor kultur og adfærd er styret af helt andre påvirkninger end vi kender i resten af verden. Denne særlige kontekst ser vi som en stor inspiration i vores fortsatte arbejde i at forske og udvikle projekter indenfor begrebet social design. Hvordan interagerer vi som mennesker i det offentlige rum, hvilke faktorer har indflydelse herpå, hvordan kan man påvirke rummet, opfattelsen af et sted og vores handlinger? Cuba opfatter vi som et ”jomfrueligt” sted, der endnu ikke er blevet påvirket af – for os helt gense, kulturelle opfattelser såsom hvordan vi møder hinanden, reagerer på vores omgivelser, hvordan vi er påvirket af eksempelvis reklamer (som er ikke eksisterende i Cuba) og andre normer. Hvilke normer styres en cubaner af? Hvordan reagerer en cubaner på et rum i forandring, hvordan styres initiativ og muligheder for egen påvirkning af det fælles rum? Hvordan indtager en Cubaner det offentlige rum? Hvor går grænsen mellem det private og offentlige rum?  
Tak til Statens Kunstfond.